How can I find information about my ticket?

🇳🇴
Når du har logget deg inn med OneLogin i Support Portalen vil du kunne se dine egne aktiviteter. Du kan blant annet se svar og status på dine henvendelser. 

Når du er på fremsiden av Support Portalen trykker du på sign in. 

 

🇬🇧
When you have logged in with OneLogin in the Support Portal, you will be able to see your own activities. Among other things, you can see replies and the status of your inquiries. 

When you are on the front page of the Support Portal, press: sign in. 
 
Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, Grafikk

Automatisk generert beskrivelse 

 

🇳🇴
Når du har logget deg inn vil du se navnet ditt her. Trykk på pilen ved siden av navnet ditt.
Velg: My activities. 


🇬🇧
When you have logged in, you will see your name here. Tap the arrow next to your name.
Select: My activities. 
 
Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, forretningskort

Automatisk generert beskrivelse

 

🇳🇴
Her vil du se ID – saks ID på saken din. Overskriften som du har laget. Dato for når den ble opprettet. Siste aktivitet på henvendelsen, enten fra deg eller saksbehandler og status.  
De ulike statusene er: Open, Solved, Awaiting your reply. 


🇬🇧
Here you will see the ID – case ID on your case. The headline that you have created. Date of when it was created. Last activity on the inquiry, either from you or the case manager and status. The various statuses are: Open, Solved, Awaiting your reply.

 

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, Font

Automatisk generert beskrivelse

🇳🇴
Dersom saken står med open – så er saken åpen og du kan forvente et svar.  
Dersom saken står med Awaiting your reply – så er saken åpen i noen dager før den lukkes, da venter vi på en tilbakemelding fra deg.  
Dersom saken står som solved – så er saken lukket. Den kan lukkes på to måter. Enten at du har fått et svar og saken er lukket av saksbehandler, da vil du også ha fått en epost varsling om at du har fått et svar og at saken er lukket. Dersom saken står som solved og du ikke har fått et svar, så har du lukket henvendelsen selv før den ble sendt inn. 


🇬🇧
If the case is marked as open - then the case is open, and you can expect an answer. 
If the case is marked Awaiting your reply - then the case is open for a few days before it is closed, then we are waiting for a response from you. 
If the case is marked as solved - then the case is closed. It can be closed in two ways. Whether you have received a response and the case has been closed by the case manager, you will also have received an email notification that you have received a response and that the case is closed. If the case is solved and you have not received a reply, you have closed the inquiry even before it was submitted.

 

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare

Automatisk generert beskrivelse

🇳🇴
Når du løste saken din selv så trykket du på Yes, close my request. I tilfelle du har gjort dette, så må du opprette en ny henvendelse. 


🇬🇧
When you solved your case yourself, you pressed Yes, close my request. If you have done this, you need to create a new inquiry.

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, line

Automatisk generert beskrivelse

🇳🇴
Denne vil poppe opp i høyre hjørne dersom du trykker på Yes, close my request.  

🇬🇧
This will pop up in the right-hand corner at the top if you press Yes, close my request. 

 

🇳🇴
Hvis du ikke har funnet svaret i en foreslått artikkel skal du trykke på No, I need help.  

🇬🇧
If you have not found the answer in a suggested article, press: No, I need help.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful