Study start / studiestart

🇳🇴

Generell informasjon om studiestart 

Velkommen til Noroff fagskole! 

Vi gleder oss til å starte dette skoleåret sammen med deg. Nedenfor følger viktig informasjon om din studiestart. Når du har lest dette velger du enten nettstudier eller den byen du skal studere i på DENNE siden for å finne stedsspesifikk oppstartsinformasjon.  

Før studiestart vil du motta en e-post med instruksjoner for hvordan du får tilgang til OneLogin Student Dashboard. Hvis du ikke har mottatt e-posten, og den ikke er funnet i søppelposten din innen kl. 10:00 på oppstartsdagen ber vi deg om å ta kontakt med IT-Support via Noroff Support Portal. 

I ditt Student Dashboard finner du lenker til: 

  • Din læringsplattform - I Moodle finner du generell informasjon om ditt studieprogram, din studieplan, leksjoner, oppgaver og viktige datoer. 
  • Noroff Support Portal - her kan du sende henvendelser til IT-support, regnskapsavdelingen og studieadministrasjonen. Du får også tilgang til vår Knowledge Base som inneholder nyttig informasjon og retningslinjer for deg som er student. 
  • Noroff Student Community - her kan du opprette sosiale og profesjonelle forbindelser med studenter, tidligere studenter og bedrifter. 

Min søknadsside

Her kan du se oversikt over dine fakturaer og status for din søknad. Bruk epostadressen du brukte da du søkte på studie.  

Studentweb  

Her må du registrere deg hvert semester, og melde deg opp til de emnene du har i utdanningsplanen din. Her vil du også kunne se dine resultater, bestille karakterutskrift og se hva som rapporteres til Lånekassen. 

 

Lurer du på hvorfor det står «0 poeng» i utdanningsplanen, eller har du fått en epost hvor det står at du er meldt opp til «Ingen emner»? Du finner svar på det her. 

 

Har du søkt lån i Lånekassen? Husk at du må registrere deg i Studentweb for at det skal sendes beskjed til Lånekassen om at du er aktiv student hos Noroff. Du kan lese mer om dette her.

 

I lenken under finner du detaljert informasjon om studiestart:

Informasjon om studiestart

 

Screenshot 2023-08-10 at 16.06.16.png

🇬🇧

General information about study start 

Welcome to Noroff fagskole!

We look forward to starting this school year with you. Below you will find important information about your study start. After reading this, please select either online studies or the city where you will study on THIS PAGE to find location-specific start-up information.

Before the study start, you will receive an email with instructions on how to access the OneLogin Student Dashboard. If you have not received the email, and it is not found in your spam folder by 10:00 AM on the start day, please contact IT Support via the Noroff Support Portal.

In your Student Dashboard, you will find links to:

  • Your learning platform - In Moodle you will find general information about your study program, your study plan, lessons, assignments, and important dates. 
  • Noroff Support Portal - here you can send inquiries to IT support, the accounting department, and the study administration. You will also have access to our Knowledge Base, which contains useful information and guidelines for you as a student. 
  •   Noroff Student Community - here you can create social and professional connections with       students, alumni, and companies.

Student email 
It is important that you familiarize yourself with your student email and check it regularly, as this is the school's main communication channel after the official study start.

My Application Page 
Here you have an overview of your invoices and the status of your application. Use the email address you used when applying for the program.

Studentweb 
You must register here every semester and sign up for the subjects in your education plan. Here you will also be able to see your results, order transcripts, and see what is reported to the Loan Fund.

Are you wondering why it says "0 points" in your education plan, or have you received an email stating that you are registered for "No subjects"? You can find the answers here.

 

Lånekassen 
Have you applied for a loan from Lånekassen? Remember that you must register on Studentweb for a message to be sent to Lånekassen that you are an active student at Noroff. You can read more about this here.


In the link below you can find detailed information regarding the semester’s start:

Information about Semester Start

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful