Academic Recognition / Faglig godkjenning – NUC

🇳🇴Her finner du informasjon om faglig godkjenning, hva det er, hvordan man søker og hvordan høyskolen behandler søknader. Informasjonen er tilgjengelig både på norsk og på engelsk. Vennligst ta kontakt med høyskolens studieadministrasjon her i Support Portalen dersom du har spørsmål.

 

🇬🇧Here you will information about what academic recognition is, how to apply and how NUC processes applications. The information is provided in both Norwegian and English. Please contact the Study Administration at NUC through this portal for any inquiries.

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful