How to upload files in your application / Hvordan laste opp filer i søknaden

🇬🇧

In order for us to evaluate your application, we need you to upload documentation that meets our admission requirement. Please follow the instructions below, on how to upload your files:

 

 

  • Once logged in, start by clicking on your application.

 

  • Then press «upload files», on the right hand side of the page, to select your file.

 

  • Please select your file.

 

  • Finally, click «submit» to complete the upload.

 

Please see the video on the bottom of the page for the procedure.

 

If you need any help, please contact us by submitting an inquiry at our Support portal.

 

Note that there is a file size limit of 3 MB when uploading. If your file is above 3 MB, please try compromising your file before upload. This can be done by right clicking on your file. If any issues occur, please do not hesitate to contact us on the Support portal.

 

 

🇳🇴

For at vi skal kunne behandle din søknad, trenger vi dokumentasjon som møter våre opptakskrav. Om du har vitnemål med generell studiekompetanse, vil vi få treff i NVB (Nasjonal vitnemålsdatabase), og du trenger ikke laste opp noen fil. Om du ikke har vitnemål i NVB, eller trenger å møte ytterlige opptakskrav, kan du laste opp filene dine på følgende måte:

 

 

  • Deretter trykker du inn på din søknad.

 

  • Trykk så på «Last opp filer» til høyre på skjermen, for å kunne velge fil.

 

  • Videre velger du din fil.

 

  • Så trykker du "Send inn», for å fullføre opplastingen.

 

Se video i bunnen for fremgangsmåte.

 

Om du trenger hjelp, kan du ta kontakt med oss ved å sende en henvendelse i vår Support portal.

 

Merk at det er en begrensning på filstørrelse over 3 MB ved opplasting. Dersom din fil er over 3 MB, må du prøve å komprimere filen for å kunne laste den opp. Det kan du gjøre ved å høyreklikke på filen. Om du opplever problemer med dette, må du gjerne kontakte oss på supportportalen.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful