Veileder Lånekassen

Veiledning for å søke studiestøtte i Lånekassen

Informasjonen i dette dokumentet er kun veiledende for studenter som trenger hjelp til å søke om lån og stipend fra Lånekassen til Noroff-utdanning. Noen finner valgalternativene i søknaden vanskelige og vi håper veilederen kan være til hjelp. Ta direkte kontakt med Lånekassen for ytterligere informasjon da Noroff ikke er involvert i avtalene som skjer mellom student og Lånekassen.

Alle Noroffs studier er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. 

Nyttige informasjonslenker hos Lånekassen:

Fagskole (lanekassen.no)  - informasjon om hvor mye lån og stipend du kan få, hva du må gjøre før du søker og søknadsfrister

Behandlingstid i Lånekassen

Når kommer pengene fra Lånekassen? 

 

Registrering av oppmøte 
Du behøver ikke be Noroff om å bekrefte oppmøte til Lånekassen, det skjer automatisk når du har registrert deg i Studentweb. Dette kan du gjøre ved semesterstart. 

NB! Studenter som starter i mars og oktober registrerer seg i Studentweb for første semester den måneden de starter. Senere gjøres dette i august og januar. 

 

Er du usikker på hva du skal velge når du legger inn søknad?  
Dette avhenger blant annet av når du har studiestart. Nedenfor har vi laget en guide som tar deg gjennom de ulike trinnene. Har du spørsmål til din lånesøknad eller status i Lånekassen ber vi deg ta direkte kontakt med Lånekassen. 

 

Dersom du har studiestart i august eller januar: 
 
Velg det øverste programmet uten spesifisering av oppstart eller fulltid/deltid, f. eks 3D Art and

Games Technology 

I det neste bildet velger du riktig utdanningsform (nettundervisning eller stedbasert) og studiebelastning (fulltid/deltid). 

Dersom du skal studere ved én av våre campuser velger du koden som slutter med FC. Du vil se at det står «Undervisningsform: Stedbasert». 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font

Automatisk generert beskrivelse

 

Dersom du skal studere på nett fulltid velger du koden som slutter med FO. Du vil se at det står «Undervisningsform: Nettundervisning» og «Deltid: Nei». 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font

Automatisk generert beskrivelse

 

Dersom du skal studere på nett deltid velger du koden som slutter med PO. Du vil se at det står «Undervisningsform: Nettundervisning» og «Deltid: Ja».

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font

Automatisk generert beskrivelse

 

Legg inn perioden du søker støtte for. F. eks høst og vår. 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, display

Automatisk generert beskrivelse

Legg inn når du avslutter utdanningen. Du kan gå ut ifra at du avslutter utdanningen den måneden du startet opp 1 eller 2 år frem i tid avhengig av program. Dersom du studerer på deltid dobler du antall år. F. eks. dersom du startet på Front-End Development 2-årig program i mars 2024, legger du inn mars 2028.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, display

Automatisk generert beskrivelse

Dersom du har studiestart i mars eller oktober:

Velg det alternativet som passer med det du har fått opptak til (oppstartsmåned og studiebelastning), f. eks Nettverk og IT-sikkerhet, nettstudier, deltid (mars).

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, display

Automatisk generert beskrivelse

Du skal deretter velge hvilken periode av utdanningen din du søker støtte for. Husk at Lånekassen opererer med akademiske år fra høst til vår. Det vil si at dersom du begynte på studie ditt i mars 2024 er ditt første studieår 2023-2024. Når du da skal søke støtte for høsten og våren 2024-2025 velger du «2. studieår høst og vår», eventuelt kun høst eller kun vår alt ettersom hva du søker støtte for. Dersom du startet i mars 2023 velger du «3. studieår høst og vår» etc.  

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, display

Automatisk generert beskrivelse

Legg inn når du avslutter utdanningen. Dersom du går et 2-årig program på deltid kan du legge inn samme måneden som du startet, 4 år frem. F. eks. dersom du startet på Front-End Development 2-årig program i mars 2024, legger du inn mars 2028.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, display

Automatisk generert beskrivelse

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful