Price list/ prisliste

Prisliste tjenester ved Noroff fagskole

Kontinuasjon (resit)

Moduloppgaver - inntil to forsøk er inkludert i studieavgiften. 

Emne- og prosjektoppgaver – ett (ordinært) forsøk er inkludert i studieavgiften.

Moduloppgaver  500 NOK
Emne-/prosjektoppgaver 2200 NOK

 

Progresjonsendringer nettstudier

Bytte mellom fulltid og deltid* 3000 NOK
Bytte av klasse (grunnet forsinkelse i progresjon) 3000 NOK

 
* bytte mellom fulltid og deltid i oppstartsmåneden er kostnadsfritt 

NB! Endring gjeldende fra 01.08.2024 
Ved bytte av klasse må studenten også påregne kontinuasjonskostnader for de oppgaver og eller eksamener studenten må ta på nytt i den nye klassen. Dette kommer i tillegg til endringsgebyret for klassebyttet. 

 

Vitnemål og karakterutskrifter

Originalt vitnemål (ved bestått studie) og karakterutskrift (ved ikke bestått studie) er inkludert i studieavgiften.

Duplikat av vitnemål 1000 NOK

 

 

 

 

 

EN

Price list for services at Noroff vocational school

Resit 

Module assignments - up to two attempts are included in the tuition fee.

Course- /project assignments/exams/ portfolios - one (regular) attempt is included in the tuition fee.

Cost per second and third attempt:

Module assignments 500 NOK
Course-/project assignments/ exams/ portfolios 2200 NOK

 

 

Progression changes for online students

Change between full-time and part-time* 3000 NOK
Change classes (due to delay in progression) 3000 NOK

 

*Change between full-time and part-time during the first month of studies is free of charge.

 

Important Notice! Changes effective from 01.08.2024

When changing classes, students must also account for resit costs for any courses or exams they need to retake in the new class, in addition to the change fee.

 

Diploma and transcripts

The original diploma (upon completion of the study) and transcript (if the study is not completed) are included in the tuition fee.

Duplicate diploma 1000 NOK

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful