Endringer i oppstartsmåneden

Retningslinjer for endringer i studieprogram i oppstartsmåneden

Dersom endringen gjelder oppsigelse av studiekontrakt vises det til egne retningslinjer HER

 
Alle nye studenter får en prøveperiode til og med siste dagen i den måneden de starter på studie, hvor de har mulighet til å gjøre endringer i sitt studieprogram uten å bli fakturert endringsgebyr. 

  • Oppstart i august – frist for endringer 31. august
  • Oppstart i oktober – frist for endringer 31. oktober
  • Oppstart i januar – frist for endringer 31. januar
  • Oppstart i mars – frist for endringer 31. mars

Alle henvendelser vedrørende endringer i studieprogram i oppstartsmåneden skal rettes til Admission Office via supportportalen.

Utsettelse av studiestart 
Studenter som ønsker det kan utsette studie til en senere oppstart. Nettstudenter har flere muligheter ettersom det er oppstart fire ganger i året, mens campus-studenter må vente til august året etter. 

Bytte mellom fulltid og deltid på samme program  
Gjelder kun nettstudenter. 

Bytte til et annet studieprogram 
Studenter som bytter til et annet studieprogram i løpet av prøveperioden får ikke ny prøveperiode eller ny angrefrist på kontraktinngåelse, ref. studiekontrakten 1.2.

Bytte mellom online og campus 
Ved bytte mellom online og campus må det gjøres et nytt opptak og studenten må kontakte opptaksavdelingen for å sjekke om de kvalifiserer. Ved bytte til campus må det også sjekkes at det er plass i den aktuelle klassen. 

NB! Studenter som bytter fra online til campus må være oppmerksomme på at studieavgiften på campus er høyere enn på online. 

Lånekassen/Centrala studiestödsnämdan 
Det er studentens ansvar å informere Lånekassen/CSN om eventuelle endringer i studieprogrammet. Ved endring mellom fulltid og deltidsstudier kan det være lurt å sjekke på forhånd hvilke konsekvenser dette vil ha for din studiestøtteavtale. 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful