Semester Registration / Semesterregistrering in Studentweb - NUC

🇳🇴
Hvert semester må du registrere deg som student via Studentweb. Når du er registret vil det automatisk bli bekreftet til Lånekassen at du er en aktiv student.

1. Logg inn i Studentweb: https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSNUC

2. Du logger inn via Feide, velger Noroff Education og klikker “continue”.

3. Velg: Use Work or school account.

4. I Studentweb, klikk på den store grønne knappen «Start registreringen».

5. Følg registreringssekvensen. Her blir du bl.a. bedt om å:
    • Bekrefte at du har satt deg inn i gjeldende reglement.
    • Oppdatere adressene dine.
Sjekke og godkjenne utdanningsplanen din.


🇬🇧

At the start of every semester, you must register as a student on Studentweb. Once you have registered, an automatic confirmation will be sent to the Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen) that you are an active student.

1. Log into Studentweb: https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSNUC

2. Now log in with Feide, select Noroff Education then click continue.

3. Choose: Use Work or school account.


4. In Studentweb, click the big green "Start registration" button.

5. Follow the registration sequence. Here you will be asked to:
    • Confirm that you have familiarised yourself with the current regulations.
    • Update your addresses.
Check and approve your education plan.

 

Version Author Approved by Informed Date
1.0 Annette Andreassen Head of Administration Rector NUC, VOC Administration, Admissions, P&T, Campus Management 09.08.23
Was this article helpful?
2 out of 8 found this helpful