Studentweb Information - University College

🇳🇴
Hvert semester må du som student semester registrere deg i Studentweb. Studentweb følger vanlig skoleår med høst- og vårsemestre. Det betyr at hver august og januar må du semesterregistrere deg og melde deg opp til eksamen. 

For å semesterregistrere deg må du logge inn med Feide (se fremgangsmåte her: Semester Registration / Semesterregistrering in Studentweb – Noroff Support Portal). Når du har logget inn klikk på «Start registrering».

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, Nettside

Automatisk generert beskrivelse

 
Ettersom du går på en privat høyskole vil det stå i Studentweb at semesteravgiften er betalt. Dette er for at det skal gå bekreftelse til Lånekassen på at du er aktiv student. Denne bekrefter ikke at semesteret er betalt. 

 

Ved å fullføre semesterregistreringen vil du melde deg opp til eksamen i de emnene du skal ta dette semesteret. 

Når du har fullført registeringen vil det sendes en bekreftelse til Lånekassen at du er aktiv student. 

 

🇬🇧
As a student, you must register in Studentweb every semester. Studentweb follows the normal academic year with autumn and spring semesters. This means that every August and January you must register for the semester and register for exams.

To register for the semester, log in with Feide (see guidance here: Semester Registration / Semesterregistrering in Studentweb – Noroff Support Portal). When you are logged in click "Start registration".

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, Nettside

Automatisk generert beskrivelse

Since you are attending a private university college, it will be shown in Studentweb that the semester fee has been paid. This is to confirm to Lånekassen that you are an active student. 
This does not confirm that the semester has been paid for. 

 
By completing the semester registration, you will register for exams in the courses you will be taking this semester.  
When you have completed the registration, a notification will be sent to Lånekassen that confirms your status as an active student. 
 

 

 

Version  Author Approved by Informed Date
1.0  Annette Andreassen Head of Administration Rector NUC, VOC Administration, Admissions, P&T, Campus Management 16.08.23

 

Was this article helpful?
0 out of 3 found this helpful